Litinové poklopy jako vstup do tajemného podzemí

Kanály, jak je známe, jsou pouze vstupem do tajemného podzemního labyrintu. Každá šachta musí být uzavřena poklopem, nejčastěji to bývá litinový poklop dimenzovaný na patřičnou zátěž. Městské a obecní šachty jsou přístupné zpravidla v ulicích, ve složitějších systémech jsou jejich součástí přístupy k inženýrským sítím, tedy plynovodu, k elektrickému vedení a datovým a telefonním linkám.
poklop vstupních šachet.jpg

Čištění a revize

Kanalizační průlezy se budují především pro revizní účely a pro zajištění čištění kanalizace tlakovou vodou. Jsou zřizovány v určitém odstupu, aby bylo možno podzemí čistit efektivně, tedy maximálně v rozestupu 50 až 100 metrů. Průlez je konstruován podle požadavku a konkrétní situace, může být plastový, vyzděný z cihel, či odlévaný z polymerbetonové směsi nebo prefabrikovaného betonu. Kvůli minimální zátěži koly automobilů se šachty staví obvykle do středové osy jízdního pruhu, nebo do středu celé šíře vozovky.
číslo poklopu.jpg

Kanalizační šachty tvoří několik částí

· Poklop, jinými slovy kanál, je vstupním bodem a zároveň zabezpečením průlezu před vniknutím nepovolaných osob a také ochranou před pádem předmětů do kanalizační soustavy.
· Těsnící kroužekzajišťuje technické zabezpečení před únikem plynu a průsakem splaškové vody.
· Šachtový kužel, neboli krk průlezné části, je v podstatě vždy asymetrický. U průlezových schůdků nebo stupaček je kolmý, na protilehlé straně se zužuje. Většinou má průměr 80 cm, nebo 62,5 cm a je vysoký 60 cm.
· Krycí deska– ta se uplatní jako alternativní výbava namísto šachtového kuželu v okamžiku, kdy je šachta příliš nízká.
· Přechodová skruž– vyzdívá se s ní vstup do kanalizační soustavy vyšší než 2 metry.
· Ocelová stupátka– slouží jako náhrada žebříku při vstupu do podzemí.
potrubní úseky.jpg
České státní normy stanoví průměry revizních šachet 600 mm a průměr kanalizačních šachet 1000 mm. Vzdálenost revizních šachet je maximálně 50 metrů, u těch kanalizačních se vzdálenost prodlužuje na dvojnásobek.