Chotěbuz u Českého Těšína

Osada leží kousek od původního Těšína na levém břehu řeky Olše. První zmínky o ní najdeme už v roce 1229, kde je uvedená jako majetek benediktinského kláštera v Orlové. Orlovský klášter měl opevněný gotický dvůr, ale z něj se dochovala jen válcová věž, tzv. hláska. Klášter si ani vesnici a ani opevněný dvůr neudržel. K jeho rozpadu došlo v 15. století a tehdy se Chotěbuz stala samostatným statkem. Od roku 1447 ji vlastnilo fryštátské panství.
kamenná zeď hradu

Návštěvou v archeoparku si přijdou na své jak děti, tak i dospělí. Areál je replikou slovanského opevněného hradiště z poloviny 8. až 11. století.

Můžete zde navštívit různé typy obydlí a výrobních dílen. Dozvíte se, jaký život vedli obyvatelé v raně středověkém hradišti. Najdete zde také hradby, chatrče, nebo správní budovu.

Nakouknete do obydlí, kde uvidíte věci denní potřeby, zbraně, oblečení a potraviny z doby slovanského osídlení Těšínska.

Ukázky ze života jsou předváděny v dobovém oblečení a také tu můžete prožít např. zabití knížete Václava ve Staré Boleslavi.

Návštěva je zábavná a interaktivní.

Stále zde probíhá výzkum, takže se nedá pohybovat bez průvodce.

Na tomto území bylo nalezeno několik poměrně významných nálezů.
dřevěný most přes řeku
Halštatské železné náramky

Nalezeny byly dva. První je jednoduchý železný kroužek ve tvaru písmene C. Druhý je masivní kruh s pečetítkovými konci, jež jsou přeloženy přes sebe.
Jezdecká výbava

Jde o ploténkovou ostruhu, což je uchycení ostruhy k botě pomocí ploténky s nýtky a masivní třmen. Ten má lehce prohnuté stupadlo, trojúhelníkové bočnice a vysoká ramena.

Dále zde bylo nalezeno železné udidlo, které je součástí koňského postroje a přezky, které by mohli patřit jezdci.
Pouto

Účel nelze jednoznačně určit, ale usuzuje se, že by mohlo jít o doklad obchodu s otroky. Nabízí se i další varianta využití a tou je poutání nohou dobytka.
Denár

Nejdůležitějším nálezem související s obchodem je stříbrný obol uherského krále Štěpána I.

Pravděpodobně se mohla dostat mince do oběhu někdy v druhém desetiletí 11. století.

Nález korálku z černé sklovité pasty s dvojitou bílou linkou je datovaný do 11. století.  Na našem území je tento typ vzácný, protože jeho výskyt je hlavně v Karpatské kotlině nebo na polských lokalitách. Jde o důkaz obchodování.
Šperky

Už tehdy se ženy zkrášlovaly. Bylo nalezeno až patnáct exemplářůnáušnic. Jsou to šperky podunajského typu. Vyrobeny byly z postříbřeného bronzu, někdy i ze stříbra.  

 

Vedle najdete Rybí dům. Zde naleznete zajímavou výstavu, jejíž součástí jsou obří akvária se sladkovodními rybami. Součástí je restaurace, která se, jak jinak, specializuje na rybí pochoutky, ale můžete zde najít i spoustu jiných lahůdek.

 

Jestli máte zájem o interaktivně strávený čas, můžete si přikoupit balíček aktivit pro děti, který zahrnuje: mletí obilí na žernovech, psaní do voskových tabulek, měření stromů, práce s letokruhy, tkaní, odlévání zvířecích stop, archeologické naleziště a paleozoologie (poznávání zvířecích kostí).